Te Mana Wahine: koinei te tangi a ngā tamāhine a Poroumatā, a Materoa, Te Ataakura me Tawhipare, kia ea te mate o tō rātau pāpā mā te ringa tonu o te whānau e whiu, ā, kia rewa ake anō te mana o Poroumatā, o Porourangi ki runga i te whenua. He whakaaturanga anō hoki tēnei i te āhua o te mana; te mana wahine, mana tāne, mana motuhake.

toru ngā pakiwaituhi o Te Mana Motuhake o Poroumatā mō te patunga o Poroumatā, te kimi utu a ngā uri mō tōna matenga, me te hāpainga anō o tōna mana. He tino kōrero ēnei ki roto o Ngāti Porou, nā te mate hoki o Poroumatā i pakaru te riri nui, i rarua te noho a te iwi.

Poroumatā rāua ko Whāene koinei te hononga o Poroumatā me Whāene, te patunga a Ruānuku i a Poroumatā me ana tama, te whatinga o te whānau a Poroumatā me te whakatārewa i te mana whenua o Porourangi.

Te Mana Wahine: koinei te tangi a ngā tamāhine a Poroumatā, a Materoa, Te Ataakura me Tawhipare, kia ea te mate o tō rātau pāpā mā te ringa tonu o te whānau e whiu, ā, kia rewa ake anō te mana o Poroumatā, o Porourangi ki runga i te whenua. He whakaaturanga anō hoki tēnei i te āhua o te mana; te mana wahine, mana tāne, mana motuhake.

Ngā Tama Toa: he kōrero mō Pākānui, te mokopuna a Materoa, Tūwhakairiora te tama a Te Ataakura, i tohia rāua hei ngaki i te mate o Poroumatā. Nā rāua i tohu ngā whenua hei noho mā te iwi, e mau tonu ana i nāianei, otirā hei paihere anō hoki i te whenua ki ngā whakapapa o ngā uri a Porourangi. He whakaaturanga anō tēnei i te āhua o te mana tāne, mana wahine, mana motuhake; whakapapa, tūrangawaewae.